Học Đầu tư

Miễn phí

Với phương châm khách hàng là ưu tiên hàng đầu, ATFX Việt Nam thường xuyên tổ chức những lớp học online và offline Miễn Phí về đầu tư Chứng khoán, Vàng, Ngoại hối,….
Hãy nhấn vào liên kết bên dưới để tìm lớp học phù hợp với bạn.

10 NĂM KINH NGHIỆM

Lĩnh vực Đầu tư Tài chính

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi đã trả qua nhiều giai đoạn biến động lịch sử của thị trường. Nhờ đó, chúng tôi biết được những nhà đầu tư thật sự cần gì và họ đang thiếu sót những gì. Chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm để xây dựng một lộ trình học tập để giúp những người mới tự tin hơn trên con đường đầu tư của họ.

Z

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và hướng dẫn bạn đạt được thành công.

Tầm nhìn của chúng tôi

Mang đến trải nghiệm giao dịch tốt nhất để giúp bạn thành công, và để tất cả mọi người đều có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

“Đừng gọi chúng tôi là chuyên gia, hãy gọi chúng tôi là người đồng hành.”
Tất cả các lớp học của chúng tôi đều là Miễn phí espanolcial.com. Bạn hãy lựa chọn và tham gia lớp học phù hợp với nhu cầu của mình.

Lớp học Online

Nhập môn đầu tư chứng khoán

  19:00 – 21:00
  08/12/2020
  Linh Tran
 Zoom

Lớp học Offline

Bí mật đầu tư Vàng hậu COVID-19

  18:30 – 20:30
  29/12/2020
  Loc Pham
 39 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q1, TP.HCM